GAP poistenie

GAP poistenie je druh poistenia, ktoré sa často uzatvára spolu s povinným zmluvným poistením (PZP) vozidla. GAP poistenie má za cieľ chrániť majiteľa vozidla v prípade, že vozidlo bude ukradnuté alebo vážne poškodené. V tomto článku sa pozrieme na to, čo GAP poistenie je, ako funguje a prečo by malo byť zvážené pri kúpe nového vozidla.

Čo je GAP poistenie?

GAP poistenie (Guaranteed Asset Protection) je druh poistenia, ktoré má za cieľ ochrániť majiteľa vozidla v prípade, že vozidlo bude ukradnuté alebo vážne poškodené. Ak vozidlo je ukradnuté alebo vážne poškodené a poisťovňa vyplatí majiteľovi len jej trhovú hodnotu, môže GAP poistenie doplniť rozdiel medzi trhovou hodnotou a skutočnou hodnotou vozidla.

Napríklad, ak má majiteľ vozidla, ktorého trhová hodnota je 10 000 € a skutočná hodnota vozidla je 15 000 €, GAP poistenie môže doplniť rozdiel vo výške 5 000 €.

Ako funguje GAP poistenie?

GAP poistenie môže byť uzavreté spolu s PZP vozidla a platí sa za neho samostatne. Jeho výška sa určuje na základe rozdielu medzi trhovou hodnotou vozidla a jeho skutočnou hodnotou. GAP poistenie sa väčšinou uzatvára na určité obdobie a môže sa vzťahovať na nové aj použité vozidlá.

V prípade, že sa stane nešťastná udalosť, ako napríklad úraz alebo krádež vozidla, majiteľ vozidla by mal najskôr podať nárok na svoju PZP poisťovňu. Po vyplatení náhrady majiteľovi vozidla, GAP poistenie môže doplniť rozdiel medzi trhovou hodnotou a skutočnou hodnotou vozidla.

Prečo by mal byť GAP poistenie zvážené pri kúpe nového vozidla?

Pri kúpe nového vozidla sa môže zdať, že poistenie vozidla PZP je postačujúce a ďalšie poistenie nie je potrebné. Avšak, trhová hodnota vozidla môže veľmi rýchlo klesnúť, najmä v prípade, ak vozidlo utrpí vážne poškodenie alebo bude značne opotrebované. Ak sa tak stane, majiteľ vozidla môže dostať od poisťovne nižšiu náhradu, ako je skutočná hodnota vozidla, a to môže mať negatívny vplyv na jeho financie.

GAP poistenie môže pomôcť chrániť majiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade, že sa vozidlu niečo stane. Toto poistenie môže byť najmä užitočné pre majiteľov nových vozidiel, ktorých hodnota výrazne klesá v priebehu prvých rokov používania.

Okrem toho, niektoré banky a predajcovia automobilov vyžadujú uzatvorenie GAP poistenia ako podmienku pre poskytnutie finančného úveru na kúpu vozidla.

GAP poistenie je dôležité poistenie, ktoré môže pomôcť chrániť majiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade, že sa vozidlo stane ukradnutým alebo bude vážne poškodené. Toto poistenie môže byť najmä užitočné pre majiteľov nových vozidiel, ktorých hodnota rýchlo klesá. Pri kúpe nového vozidla by mal byť majiteľ vozidla zvážiť uzatvorenie GAP poistenia spolu s PZP, aby sa chránil pred finančnými stratami v prípade nešťastnej udalosti.

Comments are closed.