Najčastejšie otázky o PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je pre každého majiteľa vozidla na Slovensku povinné. PZP kryje náklady na škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobil inému účastníkovi cestnej premávky, a je dôležité pre ochranu vašich financií v prípade nehody. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z najčastejších otázok týkajúcich sa PZP.

 1. Prečo je PZP povinné?

PZP je povinné, pretože poskytuje ochranu iným účastníkom cestnej premávky v prípade, že by ste spôsobili nehodu. Bez PZP by ste museli kryť náklady na škody, ktoré by ste spôsobili iným ľuďom, čo by mohlo byť finančne náročné.

 1. Ako sa vypočíta výška PZP?

Výška PZP závisí na mnohých faktoroch, vrátane typu vozidla, veku a skúseností vodiča, oblasti, v ktorej žijete, a ďalších faktoroch. Každá poisťovňa má vlastné kritériá pre výpočet výšky PZP.

 1. Aké vozidlá musia mať PZP?

PZP je povinné pre každé vozidlo registrované na Slovensku. To zahŕňa osobné vozidlá, nákladné vozidlá, motocykle, prívesy, karavany a ďalšie druhy vozidiel.

 1. Aké sú následky, ak nemám PZP?

Ak nemáte platné PZP a spôsobíte nehodu, budete musieť kryť náklady na škody, ktoré ste spôsobili iným ľuďom. Toto môže byť veľmi nákladné a môže mať vážne finančné dôsledky.

 1. Môžem uzatvoriť PZP online?

Áno, môžete uzatvoriť PZP online prostredníctvom webových stránok poisťovní alebo prostredníctvom internetových porovnávačov poistiek.

 1. Môžem zmeniť poisťovňu, u ktorej mám PZP?

Áno, môžete zmeniť poisťovňu, u ktorej máte PZP. Je však dôležité dodržiavať lehotu na zmenu poisťovne a byť si vedomý možných poplatkov spojených s prechodom k inej poisťovni.

 1. Ak som mimo Slovenska, platí moje PZP?

Záleží na tom, v ktorej krajine ste. V niektorých krajinách platí PZP aj pre slovenské vozidlá, ale v iných je potrebné uzatvoriť dodatočné poistenie. Je dôležité overiť požiadavky na poistenie v krajine, do ktorej cestujete, a uzatvoriť potrebné poistenie.

 1. Môžem uzatvoriť PZP bez technickej kontroly?

Nie, na uzatvorenie PZP je potrebné mať platnú technickú kontrolu. Ak je technická kontrola neplatná, poisťovňa nemusí uzatvoriť PZP alebo môže odmietnuť platenie škody v prípade nehody.

 1. Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením?

PZP kryje náklady na škody, ktoré spôsobíte iným účastníkom cestnej premávky, zatiaľ čo havarijné poistenie kryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade, že ho poškodíte sami. Havarijné poistenie nie je povinné, ale môže byť užitočné pre ochranu vašich financií v prípade nehody.

 1. Môžem uzatvoriť PZP aj na kratšie obdobie ako jeden rok?

Áno, niektoré poisťovne umožňujú uzatvorenie PZP aj na kratšie obdobie, ako je jeden rok. Toto je užitočné pre majiteľov vozidiel, ktorí používajú vozidlá len občas alebo pre krátke obdobia.

Čo si z toho odniesť

PZP je povinné pre každé vozidlo registrované na Slovensku a kryje náklady na škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobil inému účastníkovi cestnej premávky. Je dôležité uzatvoriť platné PZP a dodržiavať pravidlá a predpisy cestnej premávky, aby ste minimalizovali riziko nehody. Ak máte otázky týkajúce sa PZP, môžete sa poradiť s vašou poisťovňou alebo s odborníkmi v oblasti poistenia.

PZP na prívesný vozík

Ak vlastníte prívesný vozík, je dôležité mať správne poistenie, aby ste mali ochranu v prípade, že by sa niečo stalo s vozidlom alebo by došlo k nehode. V tomto článku sa pozrieme na to, aké poistenie potrebujete pre prívesný vozík, ako funguje povinné zmluvné poistenie (PZP) a prečo by malo byť zvážené uzatvorenie doplnkového poistenia.

Aké poistenie potrebujete pre prívesný vozík?

PZP pre prívesný vozík nie je povinné, pokiaľ je prívesný vozík pripojený k vozidlu, ktoré má uzatvorené PZP. Ak však vozidlo, ktoré ťahá prívesný vozík, nemá uzatvorené PZP alebo nie je schopné kryť škody na prívesnom vozíku, je potrebné uzatvoriť samostatné poistenie pre prívesný vozík.

Ako funguje PZP pre prívesný vozík?

PZP kryje náklady na opravu poškodeného vozidla alebo náhradu vozidla v prípade, že je zničené. V prípade, že prívesný vozík je pripojený k vozidlu, ktoré má uzatvorené PZP, bude poistenie kryť škody na prívesnom vozíku. Je dôležité si však overiť, že vozidlo, ktoré ťahá prívesný vozík, má dostatočné poistenie na krytie škôd na prívesnom vozíku, najmä ak ide o drahý alebo cenný prívesný vozík.

Prečo by malo byť zvážené uzatvorenie doplnkového poistenia?

Okrem PZP pre prívesný vozík môžete zvážiť aj uzatvorenie doplnkového poistenia pre prípad, že by došlo k nehode alebo poškodeniu prívesného vozíka. Toto poistenie môže byť užitočné najmä v prípade, že prívesný vozík je drahý alebo cenný.

Doplnkové poistenie môže kryť náklady na opravu poškodeného prívesného vozíka alebo náhradu vozidla v prípade, že je zničené. Toto poistenie môže byť zahrnuté v poistení vozidla, ktoré ťahá prívesný vozík, alebo sa môže uzatvoriť samostatne.

Pri vlastnení prívesného vozíka je dôležité mať správne poistenie, aby ste mali ochranu v prípade, že by sa niečo stalo s vozidlom alebo by došlo k nehode. PZP pre prívesný vozík nie je povinné, ak je prívesný vozík pripojený k vozidlu, ktoré má uzatvorené PZP. Ak však vozidlo, ktoré ťahá prívesný vozík, nemá uzatvorené PZP alebo nie je schopné kryť škody na prívesnom vozíku, je potrebné uzatvoriť samostatné poistenie pre prívesný vozík. Okrem PZP pre prívesný vozík môžete zvážiť aj uzatvorenie doplnkového poistenia, ktoré kryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade, že je zničené alebo poškodené. Doplnkové poistenie môže byť zahrnuté v poistení vozidla, ktoré ťahá prívesný vozík, alebo sa môže uzatvoriť samostatne.

Ak máte prívesný vozík a chcete byť istí, že ste dostatočne poistení, poraďte sa s vašou poisťovňou a zistite, aké poistenie potrebujete. Je tiež dôležité overiť, či vozidlo, ktoré ťahá prívesný vozík, má dostatočné poistenie na krytie škôd na prívesnom vozíku.

V prípade, že dojde k nehode alebo poškodeniu prívesného vozíka, je dôležité zachovať všetky doklady o oprave a nákladoch spojených s touto opravou. Tieto doklady budú potrebné pri podaní nároku na poisťovňu.

Zabezpečenie správneho poistenia pre prívesný vozík môže pomôcť chrániť vaše financie a zabezpečiť, že ste dostatočne chránení v prípade nešťastnej udalosti.

PZP a stret so zverou

Pri jazde na cestách, najmä v oblastiach súkromných alebo prírodných parkov, je veľké riziko stretu s divokou zverou. V takýchto prípadoch môže dôjsť k poškodeniu vozidla, ale aj k zraneniu osôb v aute. V tomto článku sa pozrieme na to, ako povinné zmluvné poistenie (PZP) kryje stret s divokou zverou a čo by mal majiteľ auta urobiť v prípade, že sa s divokou zverou stretne.

Ako kryje PZP stret s divokou zverou?

PZP kryje škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobil pri nehode. Pokiaľ sa stretne s divokou zverou, PZP kryje škody, ktoré vznikli na vozidle. Ak je vozidlo poškodené a musí byť opravené alebo nahradené, poisťovňa zaplatí náklady na opravu alebo náhradu vozidla.

Ak majiteľ auta urobil v prípade stretu s divokou zverou všetko, čo bolo v jeho silách na zabránenie nehody (ako napríklad prispôsobenie rýchlosti jazdy, sledovanie dopravných značiek a varovných tabuliek), jeho PZP bude kryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla.

Čo majiteľ auta musí urobiť v prípade stretu s divokou zverou?

V prípade stretu s divokou zverou by mal majiteľ auta okamžite zastaviť a zhodnotiť rozsah poškodenia vozidla. Ak je to možné, mali by ste sa uistiť, že sú všetci v aute v poriadku. Potom by ste mali zavolať políciu a oznámiť nehodu. Je tiež dôležité informovať poisťovňu a poskytnúť jej všetky potrebné informácie o nehode.

Majiteľ vozidla by mal tiež zachovať všetky doklady o oprave vozidla a nákladoch spojených s touto opravou, pretože bude potrebné ich predložiť poisťovni.

Ako sa môže majiteľ auta ochrániť pred stretom s divokou zverou?

Hoci stretnutie s divokou zverou môže byť nevyhnutné, existujú určité opatrenia, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko tejto situácie.

 • Sledovanie dopravných značiek a varovných tabuliek v oblastiach s vysokým rizikom stretu s divokou zverou
 • Jazda s prispôsobenou rýchlosťou v oblastiach, kde sa očakáva výskyt divokej zveri
 • Využívanie diaľkových svetiel v noci
 • Nosenie bezpečnostného pásu a používanie detských sedačiek pre deti
 • Pozorovanie okolia a sledovanie zvukov, ktoré by mohli signalizovať prítomnosť zveri

Okrem toho majú niektoré poisťovne špeciálne poistenie, ktoré kryje náklady na opravu vozidla, ak dojde k stretu s divokou zverou. Tieto druhy poistenia sú zvyčajne dostupné v oblastiach s vysokým výskytom zveri a môžu byť užitočné pre majiteľov vozidiel, ktoré sú vystavené vysokému riziku.

Stret s divokou zverou môže byť pre majiteľa vozidla nepríjemným zážitkom. Ak sa to stane, majiteľ vozidla by mal okamžite zastaviť a zhodnotiť rozsah poškodenia vozidla. PZP kryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla, ak majiteľ auta urobil všetko, čo bolo v jeho silách na zabránenie nehode. Existujú tiež určité opatrenia, ktoré môžu pomôcť majiteľovi auta znížiť riziko stretu s divokou zverou, ako napríklad sledovanie dopravných značiek a varovných tabuliek, jazda s prispôsobenou rýchlosťou a využívanie diaľkových svetiel v noci. Ak majiteľ vozidla žije v oblasti s vysokým výskytom zveri, môže zvážiť aj uzatvorenie špeciálneho poistenia, ktoré kryje náklady na opravu vozidla v prípade stretu s divokou zverou.

GAP poistenie

GAP poistenie je druh poistenia, ktoré sa často uzatvára spolu s povinným zmluvným poistením (PZP) vozidla. GAP poistenie má za cieľ chrániť majiteľa vozidla v prípade, že vozidlo bude ukradnuté alebo vážne poškodené. V tomto článku sa pozrieme na to, čo GAP poistenie je, ako funguje a prečo by malo byť zvážené pri kúpe nového vozidla.

Čo je GAP poistenie?

GAP poistenie (Guaranteed Asset Protection) je druh poistenia, ktoré má za cieľ ochrániť majiteľa vozidla v prípade, že vozidlo bude ukradnuté alebo vážne poškodené. Ak vozidlo je ukradnuté alebo vážne poškodené a poisťovňa vyplatí majiteľovi len jej trhovú hodnotu, môže GAP poistenie doplniť rozdiel medzi trhovou hodnotou a skutočnou hodnotou vozidla.

Napríklad, ak má majiteľ vozidla, ktorého trhová hodnota je 10 000 € a skutočná hodnota vozidla je 15 000 €, GAP poistenie môže doplniť rozdiel vo výške 5 000 €.

Ako funguje GAP poistenie?

GAP poistenie môže byť uzavreté spolu s PZP vozidla a platí sa za neho samostatne. Jeho výška sa určuje na základe rozdielu medzi trhovou hodnotou vozidla a jeho skutočnou hodnotou. GAP poistenie sa väčšinou uzatvára na určité obdobie a môže sa vzťahovať na nové aj použité vozidlá.

V prípade, že sa stane nešťastná udalosť, ako napríklad úraz alebo krádež vozidla, majiteľ vozidla by mal najskôr podať nárok na svoju PZP poisťovňu. Po vyplatení náhrady majiteľovi vozidla, GAP poistenie môže doplniť rozdiel medzi trhovou hodnotou a skutočnou hodnotou vozidla.

Prečo by mal byť GAP poistenie zvážené pri kúpe nového vozidla?

Pri kúpe nového vozidla sa môže zdať, že poistenie vozidla PZP je postačujúce a ďalšie poistenie nie je potrebné. Avšak, trhová hodnota vozidla môže veľmi rýchlo klesnúť, najmä v prípade, ak vozidlo utrpí vážne poškodenie alebo bude značne opotrebované. Ak sa tak stane, majiteľ vozidla môže dostať od poisťovne nižšiu náhradu, ako je skutočná hodnota vozidla, a to môže mať negatívny vplyv na jeho financie.

GAP poistenie môže pomôcť chrániť majiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade, že sa vozidlu niečo stane. Toto poistenie môže byť najmä užitočné pre majiteľov nových vozidiel, ktorých hodnota výrazne klesá v priebehu prvých rokov používania.

Okrem toho, niektoré banky a predajcovia automobilov vyžadujú uzatvorenie GAP poistenia ako podmienku pre poskytnutie finančného úveru na kúpu vozidla.

GAP poistenie je dôležité poistenie, ktoré môže pomôcť chrániť majiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade, že sa vozidlo stane ukradnutým alebo bude vážne poškodené. Toto poistenie môže byť najmä užitočné pre majiteľov nových vozidiel, ktorých hodnota rýchlo klesá. Pri kúpe nového vozidla by mal byť majiteľ vozidla zvážiť uzatvorenie GAP poistenia spolu s PZP, aby sa chránil pred finančnými stratami v prípade nešťastnej udalosti.

Prihlásenie auta

Prihlásenie auta je nevyhnutným krokom, ktorý musí urobiť každý majiteľ vozidla v Slovenskej republike. Tento proces zahŕňa registráciu vozidla v evidencii vozidiel a získanie potrebných dokladov a povolení na jeho užívanie. V tomto článku sa pozrieme na niektoré dôležité veci, ktoré majiteľ auta musí vedieť pred prihlásením auta.

Základné informácie o prihlásení auta

Prihlásenie auta sa vzťahuje na nové alebo použité vozidlá, ktoré sa majú používať na verejných komunikáciách na Slovensku. Vlastník vozidla musí prihlásiť vozidlo najneskôr do 30 dní od dátumu jeho zakúpenia. Ak vozidlo už bolo registrované a majiteľ si chce zmeniť adresu alebo meno vlastníka, musí tak urobiť do 15 dní od zmien.

Prihlásenie auta sa vykonáva na príslušnom úrade v meste alebo obci, kde má majiteľ trvalý pobyt. Väčšina úradov umožňuje prihlásenie auta online, čo môže ušetriť majiteľovi čas a úsilie.

Potrebné dokumenty pre prihlásenie auta

Pri prihlásení auta je potrebné mať niekoľko dôležitých dokumentov. Medzi tieto dokumenty patrí:

 • Originálny doklad o kúpe vozidla (zelená karta)
 • Technický preukaz vozidla
 • Platný doklad o technickej kontrole (POD) – ak vozidlo nie je staršie ako 4 roky
 • Potvrdenie o poistení vozidla
 • Doklad totožnosti majiteľa vozidla

Ak majiteľ auta prihlasuje vozidlo v mene inej osoby, bude tiež potrebné mať plnú moc na vykonanie tejto činnosti.

Ďalšie kroky po prihlásení auta

Po úspešnom prihlásení auta dostane majiteľ vozidla potvrdenie o prihlásení. Tento dokument je dôležitý, pretože obsahuje registračné číslo vozidla a iné potrebné informácie o vozidle. Majiteľ vozidla musí tiež nainštalovať registračné značky, ktoré zodpovedajú registračnému číslu vozidla.

Je tiež dôležité mať na pamäti, že po prihlásení auta je potrebné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP) a zaregistrovať vozidlo v systéme elektronicej diaľničnej známky (e-myto), ak majiteľ vozidla plánuje používať diaľnice alebo rýchlostné cesty.

Okrem toho majiteľ auta musí pravidelne podstupovať technickú kontrolu vozidla a platiť daň z motorových vozidiel, ktorá sa platí každý rok a závisí od výkonu motora a typu vozidla.

V prípade, že majiteľ auta predá svoje vozidlo, musí zaregistrovať jeho predaj v evidencii vozidiel a odhlásiť ho zo systému e-myto. Podobne, ak vozidlo bude odpísané alebo predané do zahraničia, musí byť zaregistrovaný aj tento fakt v evidencii vozidiel.

Prihlásenie auta je dôležitým krokom pre každého majiteľa vozidla v Slovenskej republike. Okrem registrácie vozidla a získania potrebných dokladov, majiteľ vozidla musí tiež uzatvoriť povinné zmluvné poistenie a zaregistrovať vozidlo v systéme e-myto, ak plánuje používať diaľnice alebo rýchlostné cesty. Majiteľ auta musí tiež dodržiavať pravidelnú technickú kontrolu a platiť daň z motorových vozidiel každý rok. Správne a včasné prihlásenie auta a dodržiavanie ostatných pravidiel môže pomôcť majiteľovi auta vyhnúť sa pokutám a iným nepríjemnostiam.

PZP pre dôchodcov

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je pre mnohých dôchodcov na Slovensku dôležitým faktorom zabezpečenia ich finančnej stability a bezpečnosti. Aj keď mnohí dôchodcovia už možno nemajú aktívne pracovné miesto a nedostávajú pravidelný príjem, stále sú vystavení riziku úrazu alebo škody spôsobenej na ich majetku. PZP môže poskytnúť dôchodcom ochranu pred finančnými následkami, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takýchto nešťastných udalostí.

Čo je PZP pre dôchodcov?

PZP pre dôchodcov znamená poistenie, ktoré chráni dôchodcov v prípade úrazu, ktorý by sa stal v súvislosti s vlastníctvom a používaním motorového vozidla alebo iného druhu dopravného prostriedku. Toto poistenie môže byť uzavreté samostatne alebo súčasne s poistením vozidla.

Okrem poistenia úrazov v súvislosti s dopravnými nehodami môže PZP pre dôchodcov tiež obsahovať poistenie škôd na majetku, napríklad v prípade, že dôchodca spôsobí neúmyselne poškodenie cudzieho majetku.

Prečo je dôležité uzavrieť PZP pre dôchodcov?

Aj keď dôchodcovia možno nejazdia často a ich vozidlá sú väčšinou staršieho ročníka, neznamená to, že by nemali uzavrieť PZP. Práve naopak, riziko úrazu sa pre dôchodcov môže zvýšiť kvôli ich veku a zhoršenému zdravotnému stavu.

Napríklad, keďže dôchodcovia majú väčšinou viac voľného času, môžu sa častejšie zúčastňovať rôznych aktivít, ako je napríklad cyklistika alebo turistika. Aj keď tieto aktivity môžu byť zdraviu prospešné, môžu tiež zvýšiť riziko úrazu.

Okrem toho, dôchodcovia často majú cenné veci a majetok, ktorý potrebujú chrániť. Napríklad, dôchodcovia môžu mať vzácne zberateľské predmety alebo cenné umelecké diela, ktoré by mohli byť vystavené riziku poškodenia alebo straty. PZP pre dôchodcov môže poskytnúť ochranu aj v týchto prípadoch.

Ako vybrať najvhodnejšie PZP pre dôchodcov?

Pri výbere najvhodnejšieho PZP pre dôchodcov by sa malo zvážiť niekoľko faktorov. Jedným z nich je výška poistného plnenia, teda sumy, ktorú poistiteľ poskytne v prípade, že sa stane nešťastná udalosť. Dôchodcovia by mali zvážiť, či poistné plnenie pokryje všetky náklady spojené s prípadnou úrazom alebo škodou na majetku.

Ďalším faktorom, ktorý by sa mal zvážiť, je výška poistného. Niektoré poisťovne môžu ponúkať lacnejšie poistenie, ale môže to znamenať aj obmedzenú krytie a menej výhodnú ochranu. Preto je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a zistiť, ktoré z nich ponúkajú najvhodnejšie riešenie pre konkrétnu situáciu.

Okrem toho, dôchodcovia by mali zvážiť aj ďalšie možnosti, ktoré môže PZP pre dôchodcov ponúknuť. Niektoré poisťovne môžu napríklad ponúkať asistenčné služby, ako je napríklad doprava do nemocnice alebo náhradný pobyt, ktoré môžu byť pre dôchodcov veľmi užitočné v prípade úrazu.

PZP pre dôchodcov môže poskytnúť dôležitú ochranu pred finančnými následkami nešťastných udalostí. Dôchodcovia by mali zvážiť uzatvorenie tohto poistenia aj v prípade, že nemajú aktívne pracovné miesto a nezarábajú pravidelný príjem. Pri výbere najvhodnejšieho PZP pre dôchodcov je dôležité zvážiť výšku poistného plnenia, výšku poistného a ďalšie možnosti, ktoré ponúka daná poisťovňa.

PZP pre motorku: Čo potrebujete vedieť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je na Slovensku povinné pre každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestách. Ak vlastníte motorku, platí pre vás rovnaká povinnosť. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je potrebné vedieť o PZP pre motorku.

Čo je PZP pre motorku?

PZP pre motorku je zmluva o poistení, ktorá chráni vodiča motorky pred škodami, ktoré môžu nastať v prípade dopravnej nehody. Poistenie zahŕňa zodpovednosť vodiča voči tretím osobám, ako aj poistenie havárie, pri ktorom poisťovňa prepláca škodu, ktorú utrpí vaša motorka. PZP pre motorku je povinné a bez neho nie je možné motorku legálne prevádzkovať.

Ako uzatvoriť PZP pre motorku?

Na uzatvorenie PZP pre motorku je potrebné kontaktovať poisťovňu, ktorá ponúka toto poistenie. Vo väčšine prípadov môžete uzatvoriť PZP pre motorku online, na internetovej stránke poisťovne. Je však možné to urobiť aj na pobočke poisťovne alebo cez telefonický kontakt s poisťovňou. Pri uzatváraní PZP pre motorku je potrebné uviesť údaje o motorku a údaje o vodičovi, vrátane veku a počtu rokov skúseností.

Koľko stojí PZP pre motorku?

Cena PZP pre motorku závisí od viacerých faktorov, vrátane typu motorky, veku vodiča a počtu rokov skúseností. Vo všeobecnosti je cena PZP pre motorku nižšia ako pre osobné auto. Ceny sa líšia medzi poisťovňami a môžu sa líšiť aj v závislosti od miesta bydliska.

Ako sa určuje výška poistného?

Výška poistného sa určuje na základe niekoľkých faktorov, ktoré zahŕňajú typ motorky, vek vodiča, počet rokov skúseností, kilometrové využitie motorky a miesto bydliska. Mladí vodiči s nízkym počtom rokov skúseností a vodiči s viacerými dopravnými priestupkami môžu očakávať vyššiu výšku poistného.

Ako dlho trvá platnosť PZP pre motorku?

PZP pre motorku má rovnakú platnosť ako pre osobné auto – 12 mesiacov. Po uplynutí platnosti PZP je potrebné obnoviť zmluvu o PZP, aby bola motorka stále legálne poistená.

Aké sú dôvody, prečo môže byť PZP pre motorku zrušené?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo poisťovňa môže zrušiť PZP pre motorku. Medzi najčastejšie patrí nezaplatenie poistného, podanie nepravdivých informácií pri uzatváraní zmluvy, neoprávnená úprava motorky alebo opakované porušovanie dopravných predpisov.

Čo ak chcem zmeniť poisťovňu?

Ak chcete zmeniť poisťovňu pre PZP pre motorku, môžete to urobiť kedykoľvek počas roka. Ak sa rozhodnete zmeniť poisťovňu pred uplynutím platnosti súčasnej zmluvy, môže vám byť účtovaný poplatok za predčasné ukončenie zmluvy.

PZP pre motorku je povinné a chráni vodiča motorky pred škodami v prípade dopravnej nehody. Je potrebné uzatvoriť zmluvu o PZP s poisťovňou a platiť pravidelné poistné. Cena PZP pre motorku závisí od viacerých faktorov, vrátane typu motorky, veku vodiča a počtu rokov skúseností. Výška poistného sa určuje na základe týchto faktorov a motorku je potrebné poistiť na obdobie 12 mesiacov. Ak chcete zmeniť poisťovňu pre PZP pre motorku, môžete to urobiť kedykoľvek počas roka, avšak poplatky za predčasné ukončenie zmluvy môžu byť účtované.

Ako overiť platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP)?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je na Slovensku povinnosťou pre každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestách. Jeho úlohou je chrániť ľudí a majetok pred škodami, ktoré by mohli nastať v prípade dopravnej nehody. Preto je dôležité mať platné PZP. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako overiť platnosť PZP.

Overenie cez internetové stránky poisťovne

Väčšina poisťovní na Slovensku umožňuje overiť platnosť PZP prostredníctvom svojich internetových stránok. Toto overenie sa dá vykonať zadanie registračného čísla vozidla (SPZ) alebo VIN kódu. Po zadaní týchto údajov získate informáciu o tom, či je PZP pre vaše vozidlo platné alebo nie.

Overenie na stránkach Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ponúka online službu na overenie platnosti PZP. Táto služba sa nazýva „Evidencia povinného zmluvného poistenia“ a je prístupná na webovej stránke ministerstva. Pre overenie platnosti PZP je potrebné zadať SPZ vozidla a občianskeho preukazu vlastníka.

Overenie na pobočke poisťovne

Ak chcete overiť platnosť PZP osobne, môžete navštíviť pobočku poisťovne, kde máte uzatvorenú zmluvu o PZP. Na pobočke Vám poisťovňa poskytne informáciu o tom, či je vaše PZP platné alebo nie.

Overenie cez mobilnú aplikáciu

Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť overenia platnosti PZP prostredníctvom mobilnej aplikácie. V takom prípade je potrebné stiahnuť si aplikáciu danej poisťovne a zadať registračné číslo vozidla alebo VIN kód.

Čo ak PZP nie je platné?

Ak overenie ukáže, že vaše PZP nie je platné, je nutné ho okamžite obnoviť. Bez platného PZP je vodič postihovaný zákonom a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 160 eur. V prípade, že sa vodič dopustí dopravnej nehody a nemá platné PZP, môže nastať ešte závažnejšie problémy.

Overenie platnosti povinného zmluvného poistenia (PZP) je pre každého majiteľa vozidla dôležité. Platné PZP chráni vodiča aj jeho majetok pred finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody. Na Slovensku existuje niekoľko spôsobov, ako overiť platnosť PZP – cez internetové stránky poisťovne, na stránkach Ministerstva vnútra SR, osobne na pobočke poisťovne alebo cez mobilnú aplikáciu. Ak vám overenie ukáže, že vaše PZP nie je platné, je nutné ho okamžite obnoviť, aby ste predišli problémom a postihnutiu zákonom.

Výpoveď PZP: Čo to je a ako postupovať?

Povinné zmluvné poistenie, alebo skrátene PZP, je na Slovensku povinnosťou pre každého majiteľa vozidla. Jeho úlohou je chrániť ľudí a majetok pred škodami, ktoré by mohli nastať v prípade dopravnej nehody. No čo sa stane, ak si chcete túto poistku zrušiť? V takom prípade hovoríme o výpovedi PZP.

Aké sú dôvody na výpoveď PZP?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť ukončiť svoju zmluvu o PZP. Medzi najčastejšie patrí predaj vozidla, nákup nového vozidla, alebo jednoducho nechcete viac platiť za PZP. Ak však hovoríme o situácii, kedy chcete ukončiť PZP z iného dôvodu, musíte sa riadiť podmienkami vašej zmluvy.

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete vypovedať PZP, musíte postupovať podľa stanovených pravidiel. Prvým krokom je podať písomnú výpoveď poisťovni, u ktorej máte uzatvorenú zmluvu o PZP. Túto výpoveď môžete zaslať poštou alebo osobne na pobočku poisťovne.

Výpoveď musí obsahovať:

 • Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa)
 • Údaje o vozidle (SPZ, VIN kód)
 • Dátum, kedy chcete ukončiť PZP
 • Dôvod ukončenia PZP (v prípade, že nie je predaj alebo kúpa vozidla)

Dôležité je si uvedomiť, že ak vypovedáte PZP predčasne, môžete byť povinní uhradiť poisťovni zvyšok nákladov na rokovaný poistný obdobie. Zvyčajne ide o 50% z celkovej sumy.

Čo sa stane po výpovedi PZP?

Po doručení výpovede poisťovni, táto zmluva zostáva platná ešte ďalších 15 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa poistná zmluva ukončí a poisťovňa vám vráti zvyšné poistné za nevyužitý poistný čas.

Ak chcete uzatvoriť novú zmluvu o PZP pre nové vozidlo, je potrebné mať uzavretú zmluvu s novou poisťovňou. Ak to urobíte v rovnaký deň, v ktorom sa ukončí zmluva s predchádzajúcou poisťovňou, nemusíte obísť technickú kontrolu vášho vozidla. V opačnom prípade budete musieť absolvovať technickú kontrolu, pretože nová poisťovňa bude potrebovať nový kontrolný list.

Aké sú náklady na výpoveď PZP?

Pri výpovedi PZP vám poisťovňa môže účtovať administratívne poplatky za ukončenie zmluvy. Tieto poplatky sa však môžu líšiť v závislosti od poisťovne, preto je potrebné zistiť si ich vopred. Ak sa však rozhodnete vypovedať PZP predčasne, budete povinní uhradiť poisťovni zvyšok nákladov na rokované poistné obdobie.

Výpoveď PZP je proces ukončenia povinného zmluvného poistenia pre vozidlo. Je potrebné podať písomnú výpoveď poisťovni, v ktorej je uzatvorená zmluva o PZP, a dodržiavať stanovené podmienky. V prípade, že ukončujete PZP predčasne, môžete byť povinní uhradiť poisťovni zvyšok nákladov na rokované poistné obdobie. Po ukončení zmluvy vám poisťovňa vráti zvyšné poistné za nevyužitý poistný čas. Pri uzatváraní novej zmluvy o PZP pre nové vozidlo je potrebné mať uzavretú zmluvu s novou poisťovňou, prípadne absolvovať technickú kontrolu.

PZP na motorové a nemotorové vozidlá

Odparkované bmw v mestePovinné zmluvné poistenie (ďalej len PZP) je jeden z najpropagovanejších typov zabezpečenia majetku, pretože ho stanovuje zákon. Každý majiteľ vozidla si ho naňho musí zabezpečiť, ináč mu hrozia vysoké sankcie, ktorým sa už potom nie je možné vyhnúť. V tomto príspevku vám túto zákonnú povinnosť priblížime bližšie. Začnime však tým, kde možno si môžete zohnať tie najlepšie PZP na motorové a nemotorové vozidlá. Správnym krokom bude už len to, ak si na výraz označený v predchádzajúcej vete kliknete.

Jednoducho si ho uzavrite online

Nejeden problém sa dá vyriešiť aj mimo osobných návštev kamenných spoločností. To isté platí aj pre uzatvorenie na motorové a nemotorové vozidlá, ktoré si môžete rýchlo a jednoducho uzatvoriť online. Prístup na internet pravdepodobne máte, keďže tento článok čítate. O zvyšok sa už postará stránka zašifrovaná v úvode označenom výraze. Po kliknutí naňho budete presmerovaný na stránku, ktorá vám vypočíta a zobrazí mnoho ponúk konkrétne na vaše vozidlo. Stačí v nej len vyplniť formulár a odoslať ho. Do niekoľkých sekúnd máte výsledky.

Online porovnanie cien PZP na motorové a nemotorové vozidlá je veľmi užitočný nástroj, ktorý vám ušetrí hodiny času a stovky eur. Takýto nástroj je na uzavripzp.sk. Na zistenie tej najlepšej ceny a najlacnejšej ponuky sa vám určite neoplatí navštevovať kamenné pobočky. Mnoho poisťovateľov totiž ponúka výrazné zľavy, ak si o produkt zažiadate cez internete. Navyše, online porovnanie vám prehľadne zobrazí všetky výhodné ponuky. Takže vám nič neunikne.

Priamo z výsledkov online porovnania cien si o niektorú ponuku môžete požiadať. Po kliknutí na ňu dopíšete domácu a mailovú adresu. Spätne vám na mail bude odoslaných niekoľko dokumentov. Napríklad návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného, ale aj dočasná zelená karta. Nezabudnite si ju vytlačiť a vo vozidle nosiť do doby, kým vám nebude poisťovňou doručený jej originál. Tú vám odošle ako náhle zaeviduje vašu platbu poistného.

Koho ochraňuje?

PZP ako samozrejmosť na motorové a nemotorové vozidlá neochraňuje len neživú časť poškodenia, ale aj osoby, ktoré by ste mohli poškodiť. Poistné sumy nie sú vôbec malé, vyčísľujú sa až v miliónoch eur. Každá poisťovňa musí rešpektovať zákonom stanovené minimálne poistné plnenie. To za poškodenie na zdraví dosahuje do 5 miliónov eur a za poškodenie na majetku do 1 milióna eur. Niekedy môžu spôsobené škody tieto čísla presiahnuť. Preto niektoré poisťovne ponúkajú zvýšené poistné plnenie, no za príplatok.

Jednu vec treba uviesť na pravú mieru. Hoci si PZP uzatvárate vy, hradí len poškodenia, ktoré spôsobíte iným, nie sebe. Zas platí to aj naopak. Ak niekto poškodí vás alebo vaše vozidlo, máte nárok na náhradu zo strany jeho poisťovne. V prípade, žeby jedna strana mala problém s dokázaním platnosti poistenia na jeho vozidle, môže nastať komplikácia s poistným plnením. Poisťovňa sa môže rozhodnúť, že škodu nepreplatí. Vtedy je potrebné vec riešiť priamo so zúčastnenými dopravnej nehody alebo škodovej udalosti.

Na to, aby ste si mohli nárokovať odškodnenie zo strany poisťovne je okrem vyššie uvedenej podmienky dôležité aj to, aby ste jej dodali všetky dokumenty. To znamená, že pri vzniknutej škodovej udalosti je nutné s poškodenými spísať zápisnicu a všetko odfotografovať. Zápisnicu by ste mali obdržať ku každému uzatvorenému povinnému zmluvnému poisteniu . Po odoslaní do poisťovne nasleduje stretnutie s odborným znalcom, ktorý určí výšku odškodnenia. Dovtedy škody neopravujte ani ich nijak ináč neovplyvňujte. Každý rozdiel môže mať za následok zníženie odškodnenia.

Na aké konkrétne vozidlá sa vzťahuje?

Ochráňte si autoHoci v celom článku píšeme len o PZP na motorové a nemotorové vozidlá, treba zdôrazniť, že sa neaplikuje na všetky také prostriedky. Ale skoro na všetky. Ako základné pravidlo by sme mohli uviesť to, že ho potrebuje každý prostriedok, ktorý na svoju prevádzku potrebuje technický preukaz. Totiž taký prostriedok sa môže „ľahko“ pokaziť a spôsobiť škody na majetku, ale aj na zdraví. Nie je kritériom ani to, či s ním vychádzate na cesty raz za rok, nikdy alebo každý deň. PZP na vozidlá potrebujú skrátka všetky prostriedky. Či ide o:

 • autá,
 • či dodávky,
 • či prívesné vozíky,
 • či zmluvné poistenie na traktor,
 • či vysokozdvižné vozíky,
 • či historické vozidlá
 • či poľnohospodárske
 • alebo pracovné stroje atď.

Výška pokuty

Už v úvode príspevku sme zdôraznili to, že výška pokuty za neplatné poistenie na motorové a nemotorové vozidlá môže byť veľmi vysoká. Môže presiahnuť a aj presahuje, niekoľkonásobok ročného zabezpečenia dopravného prostriedku. Policajné hliadky vám pri náhodnej kontrole môžu uvaliť až 300-eurovú pokutu, ak sa nepreukážete zelenou kartou. Resp. preukážete sa neplatným dokumentom. Ďalšia inštitúcia, ktorá má v tejto veci právo pokutovania aj niekoľko rokov po tom, čo sa skutok reálne stal, je Obvodný úrad. Majiteľovi takého vozidla nadelí pokutu okolo 3 330 eur.

Ak to stále nie sú dostatočné dôvody na to, aby ste si platnosť vášho poistenia na motorové a nemotorové vozidlá pravidelne kontrolovali, uvedieme ďalšie odradzujúce fakty. Neplatná zelená karta v zahraničí vás vie ochudobniť o tisíce eur. Jednorázovo. Zákony jednotlivých krajín sa líšia a tak aj výška sankcie za nerešpektovanie tejto povinnosti je iná. Vo Veľkej Británii by ste sa dokonca mohli domov vrátiť bez vozidla, pretože by vám ho zabavili.

Nezabudnite ani na to, že bez platného PZP na vozidlo by ste v prípade spôsobenia škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, museli platiť všetko sami. Vyššie zmienené poistné plnenie je dôkazom toho, že škody môžu dosiahnuť až milióny eur.

Rada na záver

Predtým ako sa pre PZP na motorové a nemotorové vozidlá rozhodnete, skúste si prečítať aj tento článok. Okrem základného krytia, ktoré chráni hlavne tých, ktorých poškodíte, existujú aj spoločnosti, ktoré vám v rámci základu ponúkajú niektoré havarijné riziká. Ide konkrétne o Generali, Kooperativa a Komunálna poisťovňa. Viac o tom aj na hore uvedenej stránke.

Najvýhodnejšia pôžička pomocou online kalkulačky

Palec horeKaždý, kto si potrebuje požičať peniaze ich asi nemá na rozhadzovanie a preto hľadá produkt a poskytovateľa, u ktorého by preplatil čo najmenej. Ak sa rozhodnete hľadať na vlastnú päsť, môže to byť veľmi náročné a vyčerpávajúce. Najvýhodnejšia pôžička však môže byť rýchlo vaša a to vďaka online kalkulačke, ktorá za vás urobí porovnanie ponúk rôznych spoločností. Ušetriť už aj zopár eur môže byť veľké plus. Nehovoriac o tom, že pri vysokých sumách sa dá ušetriť až desaťtisíce eur. Mnoho ľudí si tieto rozdiely neuvedomuje, pretože jediné, na čo sa sústredia je výška úroku. Pritom tá vôbec nerozhoduje o tom, či je pôžička najvýhodnejšia alebo nie. Vysvetlíme si prečo.

Úrok je len jedno percentuálne vyjadrené číslo, ktoré udáva zisk spoločnosti zo sumy, ktorú si požičiate. Zarátaný je v každej splátke. Ale neobsahuje iné poplatky, ktoré sú s týmito finančnými produktmi spojené. Rôzne manipulačné, vstupné či iné. Tie už udáva RPMN alebo ročná percentuálna miera nákladov. Preto, ak hľadáte najvýhodnejšiu pôžičku na trhu, sústreďte sa na toto číslo. Niekedy môže byť aj niekoľkonásobne vyššie ako úrok. Dodávame, že zákon toto číslo limituje na 33%. Pri nižších čiastkach v týchto údajoch veľké rozdiely nebudú, pretože pri nich sa len úrok pohybuje okolo 30%.

Kalkulačka na porovnanie

Nájsť tú najvýhodnejšiu pôžičku pre vás by už nemal byť problém vďaka existencii online kalkulačky, ktorá vám zobrazí porovnanie aktuálnych ponúk. Nielenže funguje bezplatne a nezáväzne, ale výsledky budete mať k dispozícii do pár sekúnd po odoslaní základných údajov. Podľa toho, o akú sumu žiadate, by sme mohli rozlíšiť dve kalkulačky. Jednu na nižšie sumy a druhú na vyššie. Aký je rozdiel?

Kalkulačka prvého typu vám urobí do pár sekúnd porovnanie ponúk bankových a nebankových spoločností, takže ihneď uvidíte, ktoré pôžička je pre vás tá najvýhodnejšia. Aplikuje sa však len na vyššie žiadané sumy, ktoré si mnohokrát vyžadujú ručenie nehnuteľnosťou. Medzi základné údaje na výpočet ponúk teda treba zadať nielen výšku žiadanej sumy, dobu fixácie a dobu splatnosti, ale aj hodnotu založenej nehnuteľnosti. Aj to totiž dokáže ovplyvniť jednotlivé ponuky. Kalkulačka na porovnanie funguje od súm približne 5 000 eur. Ale tým, že je pravidelne aktualizovaná zaručuje, že tá najvýhodnejšia pôžička sa vám zobrazí, čo vám dosvedčí aj tento článok.

Pri nižších sumách fungujú kalkulačky buď len individuálne pri rôznych ponukách alebo potom v rámci multižiadosti. Aby ste nemuseli všetky ponuky zisťovať zvlášť, aj vám takúto multižiadosť ponúka. Napíšete niektoré údaje a jej odoslanie automaticky rozošle žiadosť do všetkých spoločností, ktoré spĺňajú vaše podmienky. Bojíte sa ako prídete na to, že sa vám ponúka tá najvýhodnejšia pôžička? Funguje to tak, že všetky spoločnosti, ktoré sú ochotné vám požičať, sa vám aj ozvú. Na základe týchto ponúk si vyberiete, ktorá sa vám najviac hodí. Takže sa nemusíte báť, že budete musieť zobrať všetky ponuky a splácať ich.

Aké možnosti sú dostupné?

Peniaze (eurá)To, ktorá pôžička je všeobecne najvýhodnejšia, sa nedá povedať. Záleží to jednak od vašich preferencií a nárokov a jednak od toho, o aký konkrétny produkt požiadate. Vo všeobecnosti sú 3 hlavné, pričom rozhodujúcim nie je to, aká spoločnosť ich ponúka.

Pôžička ihneď je najrýchlejšia na trhu, pretože získať ju možno do maximálne 24 hodina jej najvýhodnejšia ponuka zahŕňa nulový úrok. Ide o čisto nebankový produkt, ktorý vám vie sprostredkovať takto rýchlo do 500 eur, pričom doba splatnosti nepresahuje 30 dní. Nulový úrok ponúkajú len niektoré spoločnosti a je určený špeciálne tým, ktorí si u nich požičiavajú prvýkrát. Táto pôžička bude určite najlepšia a najvýhodnejšia aj pre tých, ktoré potrebujú peniaze bez registra, bez dokladovania príjmu či účelu. Rovnako ju niektorí poskytujú aj pre nezamestnaných dôchodcov, ženy na materskej alebo študentov.

Rýchla pôžička je produktom už aj v bankových spoločnostiach, no najvýhodnejšia bude v nebankových. Ani nie tak kvôli úrokom, ktoré sú veľmi podobné, ale kvôli podmienkam. Zatiaľ čo banky na každého žiadateľa nazerajú prísne, z nebankových spoločností by ste určite našli nejakú liberálnejšiu. Doba splatnosti súm do 5 000 eur, býva aj niekoľko rokov, pričom vybavenie tohto produktu trvá do 7 dní.

Klasická pôžička je pre náročnejších žiadateľov, ktorí potrebujú vyššie sumy a to, ako získať čo najvýhodnejšiu ponuku, sme si už uviedli vyššie. Pomocou bezplatnej a nezáväznej kalkulačky na porovnanie ponúk bankových a nebankových spoločností. Zopakujeme aj to, že podstatným pri vyberaní výhodných produktov s vysokými sumami nie je úrok, ale hlavne RPMN.

Online žiadosť sa vyplatí

Najvýhodnejšia pôžička môže byť aj vaša, ak na to využijete online žiadosť. Osobné žiadosti a zisťovania sú zdĺhavé a únavné. Namiesto hodín času obetujte len zopár minút hocikedy počas dňa alebo aj noci. Žiadosti cez internet nie sú obmedzené ani dňom ani hodinou. Ďalšími metódami, ktoré by ste mohli využiť sú sms žiadosť alebo telefonická žiadosť. To si však vyžaduje rečnícku stránku. Sms žiadosti neodporúčame, lebo spomedzi zmienených spôsobov sú pomalé a pôžička cez sms nie je určite najvýhodnejšia. Zahŕňa mnoho poplatkov, kvôli ktorým požičanú sumu preplatíte aj niekoľkonásobne.

V článku sme sa vám snažili pomôcť v tom, ako nájsť najvýhodnejšiu pôžičku na trhu. Najlepším pomocníkom je ale online kalkulačku na výpočet porovnania viacerých ponúk, ktorú nájdete aj na internete. Zadarmo a nezáväzne môžete vaše ponuky pozorovať už do pár minút.

Porovnanie cien PZP

Spravte si porovnanie cien PZPKaždé oprávnené použitie vozidla sa začína uzatvorením povinného zmluvného poistenia. Bohužiaľ, nie všetci majitelia vozidiel sú si vedomí toho, že nerešpektovanie tohto nariadenia je vysoko sankcionované. Prečo ide o riadnu povinnosť, kde zohnať to najlepšie a najlacnejšie na trhu, sa dozviete v texte. Na úvod vám možno postačí taká informácia, že porovnanie cien PZP je dostupné pre každé vozidlo online. A zároveň je nutné vedieť o povinnosti nosiť doklady k povinnému zmluvnému poisteniu.

Zdroj: https://www.uzavripzp.sk/doklady-pzp-vo-vozidle-mimo-neho/

Prečo je povinné?

PZP je povinné na väčšinu vozidiel preto, aby pri prípadných spôsobených škodových udalostiach nenastali zbytočné problémy. Tie by mohli byť toho charakteru, že poškodení sa nevedia dohodnúť na vinníkovi. Je to hlavne preto, že vinník by musel platiť spôsobené škody a situáciu riešiť hlavne on. Preto aj väčšina vinníkov z miesta škodovej udalosti ujde. Je však zabezpečením toho, že vaše poškodené vozidlo sa dočká odplaty. Ak ju má riadne uzatvorený aj vinník aj poškodený, tak obavy z toho, že bude musieť všetko platiť, nie sú na mieste.

V prípade spôsobenia škodovej udalosti je situáciu potrebné vyriešiť s rozvahou a v pokoji. Účastníci udalosti sa vzájomne identifikujú a spíšu zápisnicu o jej spôsobení. Jasne sa určí vinník. Ten danú zápisnicu zanesie do jeho poisťovne a následne sa už ona stará o ďalší priebeh riešenia. Poškodených finančne odškodňuje práve ona. Takže vinník sa nemusí báť, že bude musieť priložiť ruku k dielu (z finančného hľadiska). Mohli by sme teda zhrnúť, že povinné zmluvné poistenia auta je formou zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Keďže si ju riadne platíte, tak ste v práve.

Poznáte vaše možnosti?

Základným krokom k tomu, aby ste si zvolili to najlepšie PZP pre vás, je poznať súčasnú trhovú ponuku. Našťastie máte z čoho vyberať. K dnešnému dňu evidujeme desiatky poisťovní, ktoré sa zaoberajú rôznym poisťovacími produktmi. Tým pádom aj ponúkajú rôzne akcie, výhody atď. Medzi najobľúbenejšie poisťovne u slovenských spotrebiteľov patria:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Generali,
 • Genertel,
 • Union,
 • Uniqa,
 • Onlia,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Groupama,
 • Wüstenrot atď.

To, ktorého poskytovateľa si zvolíte, je len na vás. Proces výberu však môže byť veľmi zdĺhavý, ak si každú a jednu ponuku chcete zisťovať viac. Čo tak si všetky ponuky zistiť naraz?

Porovnanie viacerých cien PZP online

Pokiaľ potrebujete to najlacnejšie a za čo najkratší čas, určite by sme vám odporučili online porovnanie cien PZP. Namiesto toho, aby ste si prieskum robili osobne a zvlášť, si ho môžete vďaka špeciálnej virtuálnej kalkulačke spojiť. Týmto krokom ušetríte hodiny času a stovky eur.

Zriedkavo sa stáva, že človek pracuje 8 hodín, ako je to v pracovnej zmluve. Ak však áno, tak pracovná doba končí tak, ako aj v pobočkách jednotlivých poisťovní. Takže zisťovať si jednotlivé ponuky osobnými návštevami by nebol veľmi dobrý nápad. PZP však môže byť vaše už aj online a rýchlo si zistíte porovnanie ponúk. Stačí, ak si kliknete na hore vyznačenú stránku.

Inou výhodou všeobecného online prieskumu je aj to, že okrem ušetrených hodín presne uvidíte, na čom ste. Tým máme na mysli, že zobrazené vám budú presné cenové ponuky poistky na auto do rôznych poisťovní. A vy si môžete vybrať takú, akú ste hľadali.

Kalkulačka na všetko

Luxusný interiér autaVirtuálna kalkulačka na komplexné porovnanie cien PZP je to najlepšie, čo sa mohlo na výpočet tohto produktu vymyslieť. Pokiaľ je vaším cieľom najlacnejšie alebo najvýhodnejšie v pomere poistné krytie – cena, určite nájdete to najlepšie pre vás.

Ak si myslíte, že má tento nástroj nejaké obmedzenie, nie je to tak. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie povinného zmluvného poistenia na akýkoľvek druh či značku vozidla. Či máte auto, motocykel, pracovný stroj, dodávku alebo značku ako Škoda, Ford, Subaru, Nissan, Volkswagen atď. to najlepšie pre vás uvidíte do niekoľkých sekúnd. Stačí len, aby ste vypísali zopár údajov, ktoré sú na výpočet cien potrebné. Pochopiteľne pôjde o niektoré technické parametre vozidla, ale požadujú sa aj údaje o majiteľovi vozidla. Nepôjde ale o nič osobné, ale napr. o to, či máte deti do 15 rokov, v akom okrese býva, odkedy má vodičské oprávnenie atď. Po zadaní všetkého potrebného online formulár odošlite. Do niekoľkých sekúnd sa vám zobrazí presná cenová ponuka vašich možností.

Ak si už prieskum podrobne študujete, určite prídete na to, ktoré povinné zmluvné poistenie z neho by bola pre vás tá najlepšia. Či hľadáte to najlacnejšie alebo širšie poistné krytie. Niektoré poisťovne totiž v rámci ceny tohto produktu ponúkajú bezplatný výber jedného z havarijných rizík. Napr. Kooperativa či Generali. V Komunálnej poisťovni už máte zahrnuté aj úrazové poistenie. Možno bude ich ponuka o niekoľko eur drahšia, ale obsiahnuté v nej máte viac. Preto sa rozhodujte podľa toho, čo by ste skutočne mohli využiť.

Máte už svojho favorita? O danú ponuku môžete požiadať jedným klikom na ňu. Dopíšete domácu a mailovú adresu. Do niekoľkých sekúnd dostanete potvrdzujúci mail, ktorý bude obsahovať návrh poistnej zmluvy, podmienky, dočasnú zelenú kartu, ale aj údaje na zaplatenie poistného. Kartu si vytlačte a faktúru zaplaťte čím skôr, aby sa nestalo, že budete jazdiť s neplatným poistením. Po tom vám bude doručená originál zelená karta.

Aké vozidlá poistiť?

Neaplikuje sa len na auto, ale aj ťažšie či ľahšie stroje, ako motocykel, dodávka, kamión… Takisto nielen na motorové prostriedky, ale aj nemotorové, ktoré sú bežnou súčasťou cestnej premávky, napr. prívesný vozík. Pravidlom nie je ani to, že vozidlo musí mať EČV, čo dokazujú rôzne pracovné či poľnohospodárske stroje. Ako skutočné pravidlo by sme mohli uviesť to, že PZP je nutné pre všetky vozidla, ktoré nutne potrebujú technický preukaz.

Nemalé pokuty

Ak jazdíte s neplatnou zelenou kartou alebo úplne bez nej, členovia PZ vám môžu udeliť pomerne vysokú pokutu. Tá niekedy presahuje aj niekoľkonásobok ceny ročného poistného. Okrem toho vám Právnická kancelária môže udeliť 3 330 eurovú pokutu aj 2 roky po tom, čo ste jazdili bez platného zabezpečenia vozidla.

Pri spôsobení dopravnej nehody nepoisteným vozidlom hradí všetky spôsobené škody práve jeho majiteľ. Okrem toho sa mu prirátajú aj škody spôsobené na zdraví. Pokuty za tento fakt siahajú až do niekoľkých miliónov eur. Preto sa vám určite oplatí kontrolovať platnosť zelenej karty a povinné zmluvné poistenie si uzatvoriť čo najvýhodnejšie ešte dnes.

Povinnosť a porovnanie cien PZP na vašom vozidle nepodceňujte, pretože to pre vás môže mať zlé následky, čo vám dokáže aj tento článok.