Ako overiť platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP)?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je na Slovensku povinnosťou pre každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestách. Jeho úlohou je chrániť ľudí a majetok pred škodami, ktoré by mohli nastať v prípade dopravnej nehody. Preto je dôležité mať platné PZP. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako overiť platnosť PZP.

Overenie cez internetové stránky poisťovne

Väčšina poisťovní na Slovensku umožňuje overiť platnosť PZP prostredníctvom svojich internetových stránok. Toto overenie sa dá vykonať zadanie registračného čísla vozidla (SPZ) alebo VIN kódu. Po zadaní týchto údajov získate informáciu o tom, či je PZP pre vaše vozidlo platné alebo nie.

Overenie na stránkach Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ponúka online službu na overenie platnosti PZP. Táto služba sa nazýva „Evidencia povinného zmluvného poistenia“ a je prístupná na webovej stránke ministerstva. Pre overenie platnosti PZP je potrebné zadať SPZ vozidla a občianskeho preukazu vlastníka.

Overenie na pobočke poisťovne

Ak chcete overiť platnosť PZP osobne, môžete navštíviť pobočku poisťovne, kde máte uzatvorenú zmluvu o PZP. Na pobočke Vám poisťovňa poskytne informáciu o tom, či je vaše PZP platné alebo nie.

Overenie cez mobilnú aplikáciu

Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť overenia platnosti PZP prostredníctvom mobilnej aplikácie. V takom prípade je potrebné stiahnuť si aplikáciu danej poisťovne a zadať registračné číslo vozidla alebo VIN kód.

Čo ak PZP nie je platné?

Ak overenie ukáže, že vaše PZP nie je platné, je nutné ho okamžite obnoviť. Bez platného PZP je vodič postihovaný zákonom a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 160 eur. V prípade, že sa vodič dopustí dopravnej nehody a nemá platné PZP, môže nastať ešte závažnejšie problémy.

Overenie platnosti povinného zmluvného poistenia (PZP) je pre každého majiteľa vozidla dôležité. Platné PZP chráni vodiča aj jeho majetok pred finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody. Na Slovensku existuje niekoľko spôsobov, ako overiť platnosť PZP – cez internetové stránky poisťovne, na stránkach Ministerstva vnútra SR, osobne na pobočke poisťovne alebo cez mobilnú aplikáciu. Ak vám overenie ukáže, že vaše PZP nie je platné, je nutné ho okamžite obnoviť, aby ste predišli problémom a postihnutiu zákonom.

Comments are closed.