Výpoveď PZP: Čo to je a ako postupovať?

Povinné zmluvné poistenie, alebo skrátene PZP, je na Slovensku povinnosťou pre každého majiteľa vozidla. Jeho úlohou je chrániť ľudí a majetok pred škodami, ktoré by mohli nastať v prípade dopravnej nehody. No čo sa stane, ak si chcete túto poistku zrušiť? V takom prípade hovoríme o výpovedi PZP.

Aké sú dôvody na výpoveď PZP?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť ukončiť svoju zmluvu o PZP. Medzi najčastejšie patrí predaj vozidla, nákup nového vozidla, alebo jednoducho nechcete viac platiť za PZP. Ak však hovoríme o situácii, kedy chcete ukončiť PZP z iného dôvodu, musíte sa riadiť podmienkami vašej zmluvy.

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete vypovedať PZP, musíte postupovať podľa stanovených pravidiel. Prvým krokom je podať písomnú výpoveď poisťovni, u ktorej máte uzatvorenú zmluvu o PZP. Túto výpoveď môžete zaslať poštou alebo osobne na pobočku poisťovne.

Výpoveď musí obsahovať:

  • Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa)
  • Údaje o vozidle (SPZ, VIN kód)
  • Dátum, kedy chcete ukončiť PZP
  • Dôvod ukončenia PZP (v prípade, že nie je predaj alebo kúpa vozidla)

Dôležité je si uvedomiť, že ak vypovedáte PZP predčasne, môžete byť povinní uhradiť poisťovni zvyšok nákladov na rokovaný poistný obdobie. Zvyčajne ide o 50% z celkovej sumy.

Čo sa stane po výpovedi PZP?

Po doručení výpovede poisťovni, táto zmluva zostáva platná ešte ďalších 15 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa poistná zmluva ukončí a poisťovňa vám vráti zvyšné poistné za nevyužitý poistný čas.

Ak chcete uzatvoriť novú zmluvu o PZP pre nové vozidlo, je potrebné mať uzavretú zmluvu s novou poisťovňou. Ak to urobíte v rovnaký deň, v ktorom sa ukončí zmluva s predchádzajúcou poisťovňou, nemusíte obísť technickú kontrolu vášho vozidla. V opačnom prípade budete musieť absolvovať technickú kontrolu, pretože nová poisťovňa bude potrebovať nový kontrolný list.

Aké sú náklady na výpoveď PZP?

Pri výpovedi PZP vám poisťovňa môže účtovať administratívne poplatky za ukončenie zmluvy. Tieto poplatky sa však môžu líšiť v závislosti od poisťovne, preto je potrebné zistiť si ich vopred. Ak sa však rozhodnete vypovedať PZP predčasne, budete povinní uhradiť poisťovni zvyšok nákladov na rokované poistné obdobie.

Výpoveď PZP je proces ukončenia povinného zmluvného poistenia pre vozidlo. Je potrebné podať písomnú výpoveď poisťovni, v ktorej je uzatvorená zmluva o PZP, a dodržiavať stanovené podmienky. V prípade, že ukončujete PZP predčasne, môžete byť povinní uhradiť poisťovni zvyšok nákladov na rokované poistné obdobie. Po ukončení zmluvy vám poisťovňa vráti zvyšné poistné za nevyužitý poistný čas. Pri uzatváraní novej zmluvy o PZP pre nové vozidlo je potrebné mať uzavretú zmluvu s novou poisťovňou, prípadne absolvovať technickú kontrolu.

Comments are closed.