PZP na motorové a nemotorové vozidlá

Odparkované bmw v mestePovinné zmluvné poistenie (ďalej len PZP) je jeden z najpropagovanejších typov zabezpečenia majetku, pretože ho stanovuje zákon. Každý majiteľ vozidla si ho naňho musí zabezpečiť, ináč mu hrozia vysoké sankcie, ktorým sa už potom nie je možné vyhnúť. V tomto príspevku vám túto zákonnú povinnosť priblížime bližšie. Začnime však tým, kde možno si môžete zohnať tie najlepšie PZP na motorové a nemotorové vozidlá. Správnym krokom bude už len to, ak si na výraz označený v predchádzajúcej vete kliknete.

Jednoducho si ho uzavrite online

Nejeden problém sa dá vyriešiť aj mimo osobných návštev kamenných spoločností. To isté platí aj pre uzatvorenie na motorové a nemotorové vozidlá, ktoré si môžete rýchlo a jednoducho uzatvoriť online. Prístup na internet pravdepodobne máte, keďže tento článok čítate. O zvyšok sa už postará stránka zašifrovaná v úvode označenom výraze. Po kliknutí naňho budete presmerovaný na stránku, ktorá vám vypočíta a zobrazí mnoho ponúk konkrétne na vaše vozidlo. Stačí v nej len vyplniť formulár a odoslať ho. Do niekoľkých sekúnd máte výsledky.

Online porovnanie cien PZP na motorové a nemotorové vozidlá je veľmi užitočný nástroj, ktorý vám ušetrí hodiny času a stovky eur. Takýto nástroj je na uzavripzp.sk. Na zistenie tej najlepšej ceny a najlacnejšej ponuky sa vám určite neoplatí navštevovať kamenné pobočky. Mnoho poisťovateľov totiž ponúka výrazné zľavy, ak si o produkt zažiadate cez internete. Navyše, online porovnanie vám prehľadne zobrazí všetky výhodné ponuky. Takže vám nič neunikne.

Priamo z výsledkov online porovnania cien si o niektorú ponuku môžete požiadať. Po kliknutí na ňu dopíšete domácu a mailovú adresu. Spätne vám na mail bude odoslaných niekoľko dokumentov. Napríklad návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného, ale aj dočasná zelená karta. Nezabudnite si ju vytlačiť a vo vozidle nosiť do doby, kým vám nebude poisťovňou doručený jej originál. Tú vám odošle ako náhle zaeviduje vašu platbu poistného.

Koho ochraňuje?

PZP ako samozrejmosť na motorové a nemotorové vozidlá neochraňuje len neživú časť poškodenia, ale aj osoby, ktoré by ste mohli poškodiť. Poistné sumy nie sú vôbec malé, vyčísľujú sa až v miliónoch eur. Každá poisťovňa musí rešpektovať zákonom stanovené minimálne poistné plnenie. To za poškodenie na zdraví dosahuje do 5 miliónov eur a za poškodenie na majetku do 1 milióna eur. Niekedy môžu spôsobené škody tieto čísla presiahnuť. Preto niektoré poisťovne ponúkajú zvýšené poistné plnenie, no za príplatok.

Jednu vec treba uviesť na pravú mieru. Hoci si PZP uzatvárate vy, hradí len poškodenia, ktoré spôsobíte iným, nie sebe. Zas platí to aj naopak. Ak niekto poškodí vás alebo vaše vozidlo, máte nárok na náhradu zo strany jeho poisťovne. V prípade, žeby jedna strana mala problém s dokázaním platnosti poistenia na jeho vozidle, môže nastať komplikácia s poistným plnením. Poisťovňa sa môže rozhodnúť, že škodu nepreplatí. Vtedy je potrebné vec riešiť priamo so zúčastnenými dopravnej nehody alebo škodovej udalosti.

Na to, aby ste si mohli nárokovať odškodnenie zo strany poisťovne je okrem vyššie uvedenej podmienky dôležité aj to, aby ste jej dodali všetky dokumenty. To znamená, že pri vzniknutej škodovej udalosti je nutné s poškodenými spísať zápisnicu a všetko odfotografovať. Zápisnicu by ste mali obdržať ku každému uzatvorenému povinnému zmluvnému poisteniu . Po odoslaní do poisťovne nasleduje stretnutie s odborným znalcom, ktorý určí výšku odškodnenia. Dovtedy škody neopravujte ani ich nijak ináč neovplyvňujte. Každý rozdiel môže mať za následok zníženie odškodnenia.

Na aké konkrétne vozidlá sa vzťahuje?

Ochráňte si autoHoci v celom článku píšeme len o PZP na motorové a nemotorové vozidlá, treba zdôrazniť, že sa neaplikuje na všetky také prostriedky. Ale skoro na všetky. Ako základné pravidlo by sme mohli uviesť to, že ho potrebuje každý prostriedok, ktorý na svoju prevádzku potrebuje technický preukaz. Totiž taký prostriedok sa môže „ľahko“ pokaziť a spôsobiť škody na majetku, ale aj na zdraví. Nie je kritériom ani to, či s ním vychádzate na cesty raz za rok, nikdy alebo každý deň. PZP na vozidlá potrebujú skrátka všetky prostriedky. Či ide o:

  • autá,
  • či dodávky,
  • či prívesné vozíky,
  • či zmluvné poistenie na traktor,
  • či vysokozdvižné vozíky,
  • či historické vozidlá
  • či poľnohospodárske
  • alebo pracovné stroje atď.

Výška pokuty

Už v úvode príspevku sme zdôraznili to, že výška pokuty za neplatné poistenie na motorové a nemotorové vozidlá môže byť veľmi vysoká. Môže presiahnuť a aj presahuje, niekoľkonásobok ročného zabezpečenia dopravného prostriedku. Policajné hliadky vám pri náhodnej kontrole môžu uvaliť až 300-eurovú pokutu, ak sa nepreukážete zelenou kartou. Resp. preukážete sa neplatným dokumentom. Ďalšia inštitúcia, ktorá má v tejto veci právo pokutovania aj niekoľko rokov po tom, čo sa skutok reálne stal, je Obvodný úrad. Majiteľovi takého vozidla nadelí pokutu okolo 3 330 eur.

Ak to stále nie sú dostatočné dôvody na to, aby ste si platnosť vášho poistenia na motorové a nemotorové vozidlá pravidelne kontrolovali, uvedieme ďalšie odradzujúce fakty. Neplatná zelená karta v zahraničí vás vie ochudobniť o tisíce eur. Jednorázovo. Zákony jednotlivých krajín sa líšia a tak aj výška sankcie za nerešpektovanie tejto povinnosti je iná. Vo Veľkej Británii by ste sa dokonca mohli domov vrátiť bez vozidla, pretože by vám ho zabavili.

Nezabudnite ani na to, že bez platného PZP na vozidlo by ste v prípade spôsobenia škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, museli platiť všetko sami. Vyššie zmienené poistné plnenie je dôkazom toho, že škody môžu dosiahnuť až milióny eur.

Rada na záver

Predtým ako sa pre PZP na motorové a nemotorové vozidlá rozhodnete, skúste si prečítať aj tento článok. Okrem základného krytia, ktoré chráni hlavne tých, ktorých poškodíte, existujú aj spoločnosti, ktoré vám v rámci základu ponúkajú niektoré havarijné riziká. Ide konkrétne o Generali, Kooperativa a Komunálna poisťovňa. Viac o tom aj na hore uvedenej stránke.

Comments are closed.