Najčastejšie otázky o PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je pre každého majiteľa vozidla na Slovensku povinné. PZP kryje náklady na škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobil inému účastníkovi cestnej premávky, a je dôležité pre ochranu vašich financií v prípade nehody. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z najčastejších otázok týkajúcich sa PZP.

  1. Prečo je PZP povinné?

PZP je povinné, pretože poskytuje ochranu iným účastníkom cestnej premávky v prípade, že by ste spôsobili nehodu. Bez PZP by ste museli kryť náklady na škody, ktoré by ste spôsobili iným ľuďom, čo by mohlo byť finančne náročné.

  1. Ako sa vypočíta výška PZP?

Výška PZP závisí na mnohých faktoroch, vrátane typu vozidla, veku a skúseností vodiča, oblasti, v ktorej žijete, a ďalších faktoroch. Každá poisťovňa má vlastné kritériá pre výpočet výšky PZP.

  1. Aké vozidlá musia mať PZP?

PZP je povinné pre každé vozidlo registrované na Slovensku. To zahŕňa osobné vozidlá, nákladné vozidlá, motocykle, prívesy, karavany a ďalšie druhy vozidiel.

  1. Aké sú následky, ak nemám PZP?

Ak nemáte platné PZP a spôsobíte nehodu, budete musieť kryť náklady na škody, ktoré ste spôsobili iným ľuďom. Toto môže byť veľmi nákladné a môže mať vážne finančné dôsledky.

  1. Môžem uzatvoriť PZP online?

Áno, môžete uzatvoriť PZP online prostredníctvom webových stránok poisťovní alebo prostredníctvom internetových porovnávačov poistiek.

  1. Môžem zmeniť poisťovňu, u ktorej mám PZP?

Áno, môžete zmeniť poisťovňu, u ktorej máte PZP. Je však dôležité dodržiavať lehotu na zmenu poisťovne a byť si vedomý možných poplatkov spojených s prechodom k inej poisťovni.

  1. Ak som mimo Slovenska, platí moje PZP?

Záleží na tom, v ktorej krajine ste. V niektorých krajinách platí PZP aj pre slovenské vozidlá, ale v iných je potrebné uzatvoriť dodatočné poistenie. Je dôležité overiť požiadavky na poistenie v krajine, do ktorej cestujete, a uzatvoriť potrebné poistenie.

  1. Môžem uzatvoriť PZP bez technickej kontroly?

Nie, na uzatvorenie PZP je potrebné mať platnú technickú kontrolu. Ak je technická kontrola neplatná, poisťovňa nemusí uzatvoriť PZP alebo môže odmietnuť platenie škody v prípade nehody.

  1. Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením?

PZP kryje náklady na škody, ktoré spôsobíte iným účastníkom cestnej premávky, zatiaľ čo havarijné poistenie kryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade, že ho poškodíte sami. Havarijné poistenie nie je povinné, ale môže byť užitočné pre ochranu vašich financií v prípade nehody.

  1. Môžem uzatvoriť PZP aj na kratšie obdobie ako jeden rok?

Áno, niektoré poisťovne umožňujú uzatvorenie PZP aj na kratšie obdobie, ako je jeden rok. Toto je užitočné pre majiteľov vozidiel, ktorí používajú vozidlá len občas alebo pre krátke obdobia.

Čo si z toho odniesť

PZP je povinné pre každé vozidlo registrované na Slovensku a kryje náklady na škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobil inému účastníkovi cestnej premávky. Je dôležité uzatvoriť platné PZP a dodržiavať pravidlá a predpisy cestnej premávky, aby ste minimalizovali riziko nehody. Ak máte otázky týkajúce sa PZP, môžete sa poradiť s vašou poisťovňou alebo s odborníkmi v oblasti poistenia.

Comments are closed.